ซื้อที่ไหน

ภาคเหนือ

จังหวัดเชียงราย

ฟ้าใส มินิมาร์ท
วราวุฒิ มินิมาร์ท
ร้านปังปอนด์
มาวิน
ต้นเงิน
เอพี มาร์ท
เจ็ดเก้าช็อป
ฟางข้าว
อุ๊ มินิมาร์ท
เลมอน
รุ่งสิริพานิช
สุมาลี
ต้นขนุน
ต้องซื้อ
ทีพี
นานา
สมบูรณ์
วินทวีกิจ
ธวานิช
พริ้งกี้
พงษ์วุฒิเซอร์วิส
รวยรวย
บิ๊กคอฟฟี่
ใจดีการค้า
ถนอมการค้า
สมพงษ์
ร้านแซมป์

จังหวัดเชียงใหม่

ร้านพี่หล้า
ร้านผ่อนพรรณ
ฟูจิสโตร์

จังหวัดนครสวรรค์

แสงอรุณ
สุพาพรรณ

จังหวัดตาก

สุขเกษม
อำภา
มนัส

จังหวัดกำแพงเพชร