ซื้อที่ไหน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดนครราชสีมา

ท็อปฟี่
วิชโก้
ฮกกี่ พิมาย

จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดอุดรธานี

ตั้งงี่สุน

จังหวัดเลย

บิ๊กกิม