ปรากฎการณ์พิเศษซึ่งหาได้ยากยิ่งในวงการอุตสาหกรรม ว้อนท์ ว้อนท์ ได้รับใบรับรอง BRCGS ระดับA 6 ใบซ้อน

ว้อนท์ ว้อนท์ กรุ๊ป และกลุ่มบริษัทลอยด์ส รีจิสเตอร์ (Lloyd’s Register Quality Assurance -LRQA) ได้ร่วมกันจัด “พิธีมอบใบรับรองBRCGSของบริษัทว้อนท์ ว้อนท์” เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ กรุงเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเฉลิมฉลองที่ฐานการผลิตในกวางโจวของว้อนท์ ว้อนท์ กรุ๊ปได้รับใบรับรองBRCGS ระดับA ติดต่อกัน 6 ใบซ้อน โดยในพิธีครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก เหลียงหลีตง ตัวแทนประธานBRCGS ในกลุ่มประเทศ Greater China เข้าร่วมด้วย

(เหลียงหลีตง ตัวแทนประธานBRCGS ในกลุ่มประเทศ Greater China)

BRCGS เป็นมาตรฐานการรับรองระดับโลก โดยมีต้นกำเนิดจาก British Retail Consortium และได้เปลี่ยนชื่อเป็น BRCGS ปัจจุบัน BRCGS ได้พัฒนาเป็นมาตรฐานวัดความปลอดภัยในอาหาร คุณภาพอาหาร และการผลิตอาหาร เพื่อรับประกันว่าผู้ประกอบการผลิตอาหารจะเคารพกฎหมาย อีกทั้ง ยังเป็นมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยด้านอาหารทั่วโลกที่สามารถช่วยคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคด้วย ยิ่งไปกว่านั้นมาตรฐาน BRCGS ยังเป็นหนึ่งในมาตรฐานที่ผ่านการรับรองจากThe Global Food Safety Initiative (GFSI) จึงทำให้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากทั่วโลก เหลียงหลีตง ตัวแทนประธานBRCGS ในกลุ่มประเทศ Greater Chinaได้บรรยายข้อดีของมาตรฐานBRCGS พร้อมแสดงความยินดีกับว้อนท์ ว้อนท์ กรุ๊ปที่ได้รับใบรับรองระดับA ติดต่อกัน 6 ใบซ้อน

(เฉาหย่งเหมย ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตและแผนกวิจัยและพัฒนาของว้อนท์ ว้อนท์ กรุ๊ป)

เฉาหย่งเหมย ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตและแผนกวิจัยและพัฒนาของว้อนท์ ว้อนท์ กรุ๊ป ได้กล่าวว่า “ว้อนท์ ว้อนท์ กรุ๊ป ได้ยึดมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารมาโดยตลอด ซึ่งถือเป็นรากฐานการประกอบการของทางบริษัทฯ ก็ว่าได้ ปัจจุบันสังคมได้พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ทางบริษัทฯก็จำเป็นต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องเช่นกัน จึงจะสามารถก้าวไปพร้อมกับสังคมและรักษา “แบรนด์ระดับทอง” ของทางบริษัทฯได้ มาตรฐานBRCGSเป็นหนึ่งในมาตรฐานควบคุมความปลอดภัยในอาหารระดับสากล และได้รับการรับรองจากมาตรฐานGFSI มาตรฐานการควบคุมที่เข้มงวดซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ว่า “สมบูรณ์จากภายในสู่ภายนอก”

(เหมยหงเต้า ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศของว้อนท์ ว้อนท์ กรุ๊ป)

เหมยหงเต้า ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศของว้อนท์ ว้อนท์ กรุ๊ป ได้กล่าวในระหว่างการสัมภาษณ์ว่า “ว้อนท์ ว้อนท์ กรุ๊ปได้ทำธุรกิจกับลูกค้ากว่า 60 ประเทศทั่วโลก ทั้งในทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปโอเชียเนีย และทวีปแอฟริกา ทั้งนี้ โรงงานทั้ง 6 ของบริษัทฯได้รับใบรับรองBRCGS ระดับA ติดต่อกัน 6 ใบ อันเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์ของว้อนท์ ว้อนท์ กรุ๊ป สร้างความมั่นใจในคุณภาพของแบรนด์ว้อนท์ ว้อนท์ไปอีกขั้น และทำให้ลูกค้าในต่างประเทศ หรือกลุ่มผู้บริโภคไว้วางใจในคุณภาพของสินค้าว้อนท์ ว้อนท์ยิ่งขึ้น”

“ตั้งแต่ISO HACCP ไปจนถึง BRCGS และ FSSC ว้อนท์ ว้อนท์ กรุ๊ป ไม่เคยหยุดเดินบนเส้นทางแห่งการพัฒนามาตรฐานการรับรองระดับสูง ในเวลาเดียวกัน ทางบริษัทฯยังได้ผลักดันมาตรฐานการรับรองอันเป็นเอกลักษณ์ของบริษัทฯ นั่นคือระบบควบคุมการผลิตWSM ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มีองค์ประกอบการจัดการด้วยกัน 4 ประการ ได้แก่ คุณภาพ กระบวนการผลิต สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และการฝึกอบรมพนักงาน หลังจากบริษัทฯได้จัดการการผลิตต่าง ๆ ตามระบบควบคุมการผลิตข้างต้นแล้ว ก็ทำให้การควบคุมคุณภาพของบริษัทฯ สามารถผ่านมาตรฐานความปลอดภัยในอาหารทั้งจากBRCGS FSSC 22000 ฯลฯ “ในครั้งนี้ โรงงานทั้ง 6 ของว้อนท์ ว้อนท์ กรุ๊ป ในกวางโจวได้ใบรับรองBRCGS ระดับA 6ใบซ้อน เป็นผลจากการวางแผนยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ในระยะครึ่งปีที่ผ่านมา ซึ่งสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพอย่างมากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19ในปัจจุบันนี้”

(จากซ้ายไปขวา: เหลียงหลีตง ตัวแทนประธานBRCGS ในกลุ่มประเทศ Greater China, เฉาหย่งเหมย ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตและแผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท ว้อนท์ ว้อนท์ กรุ๊ป, อวี๋ฮุ่ยหมิน รองผู้อำนวยการศูนย์คุณภาพในกลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตบริษัท ว้อนท์ ว้อนท์ กรุ๊ป, จินกวางรื่อ ผู้อำนวยการฝ่ายขายแผนกบริการและความปลอดภัยในอาหาร ลอยด์ส รีจิสเตอร์ เขตเอเชียเหนือ)

ใบรับรองที่ว้อนท์ ว้อนท์ กรุ๊ปได้รับในครั้งนี้ ออกโดยบริษัทรับรองคุณภาพแห่งแรกของโลก “บริษัทลอยด์ส รีจิสเตอร์ อังกฤษ” ในฐานะบริษัทแห่งแรกของโลกที่ได้รับการรับรองโดยUKAS กลายเป็นองค์กรที่สามารถให้บริการออกใบรับรองได้ และยังทำหน้าที่เป็นหน่วยงานรับรอง BRCGS ระดับสูงสุดในการตรวจสอบ “หน่วยงานตรวจสอบระดับ 5 ดาว” อีกทั้งยังเป็นผู้นำในมาตรฐานและแผนการแก้ไขความปลอดภัยในอาหารอื่น ๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น BRCGS, HACCP, ISO22000 และFSSC 22000 ฯลฯ